ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566

03/05/2023

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ปี 2566 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯไปจนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2566
Back to the list