ข่าวกิจกรรม


การประชุมผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 23

07/04/2023

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 23

ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับบริษัท G-YU Creative และบริษัท Fuji Art จัดการประชุมผู้ออกร้านผ่านทางระบบการประชุมทางไกลเพื่ออธิบายแนวปฏิบัติในการออกร้านและจับฉลากที่ตั้งคูหา โดยมีนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจับฉลากที่ตั้งคูหาการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน 
Back to the list