ข่าวกิจกรรม


เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2566 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

04/04/2023

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาในเจ้าชายทาคามาโดะ พระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต (สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่แล้วแห่งญี่ปุ่น) ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2566 โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นและคณะทูตานุทูตเข้าร่วมงานประมาณ 40 คน

การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 26โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความประทับใจของคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่มีต่อชาวญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น โดยภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่นได้เข้าชม สำหรับหัวข้อการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “Welcoming Japan” เพื่อสะท้อนการต้อนรับสู่ญี่ปุ่น หลังญี่ปุ่นผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศและเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
Back to the list