ข่าวกิจกรรม


ASEAN Committee in Tokyo (ACT) จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี 2566

15/05/2023

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยทีมประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo หรือ ACT)ประจำปี 2566ที่ลานโบว์ลิ่ง Tokyo Port Bowlโดยสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และโดยที่ในปีนี้ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น คณะกรรมการอาเซียนฯ จึงได้เชิญนาย KunihikoHirabayashi เลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น(ASEAN-Japan Centre) เข้าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระชับมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นอีกด้วย ทั้งนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับรางวัล 3ประเภท ได้แก่ (1) รางวัลหัวหน้าทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ 3(2) รางวัลผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดต่อ 1 เกม และ (3) รางวัลผู้แข่งขันสตรีที่ได้คะแนนรวมสูงสุดTags:   ACT Bowling

Back to the list