ข่าวกิจกรรม


กลุ่ม MFFGROUP MFF ASA 85 เข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ

10/05/2023

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ปรึกษา ปัทมน ปัญจวีณิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ ผู้ฝึกสอน และเยาวชน กลุ่ม MFFGROUP MFF ASA 85 โรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

วงดนตรีกลุ่ม MFFGROUP MFF ASA 85 เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนที่รักดนตรีของโรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์ และ สถาบันดนตรี MUSIC For Fun Academy ซึ่งรวมตัวกันฝึกซ้อมดนตรีเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม โดยที่ผ่านมาได้แสดงคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนบริจาคให้งานการกุศลหลายแห่ง รวมถึงเดินทางไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และ ไต้หวัน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

สำหรับการเดินทางมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ วงดนตรี MFFGROUP MFF ASA 85 ได้เดินทางไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตในงานเทศกาลไทยที่ Aeon Town Narita Tomisato และ AEON MALL Narita ระหว่าง 5-7 พฤษภาคม 2566 และงานเทศกาลไทยที่นครโอซากา ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 Tags:   MFF Group

Back to the list