ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทยที่ห้างสรรพสินค้า Aeon Mall Makuhari Shintoshin ปี 2566

28/04/2023

เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยที่จัดขึ้นโดยห้างสรรพสินค้า AEON Mall Makuhari Shintoshin จังหวัดชิบะ ประจำปี 2566 ภายในงานมีกิจกรรมบนเวที การออกคูหาร้านอาหารไทย ร้านค้าสินค้าไทย และการนวดไทย การจัด workshop ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ ทางห้างฯ ยังได้จัดโปรโมชั่นสินค้าอาหาร เช่น มะม่วง เนื้อไก่ อาหารกึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้าจากประเทศไทยด้วย

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 29 เมษายน 2566 โดยกล่าวสุนทรพจน์ภายในงานร่วมกับนาย Okazaki Soichi เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจกลุ่มประเทศอาเซียนของบริษัท AEON จำกัด นาย Akira Mikami หัวหน้าฝ่ายสร้างและจัดการผังเมืองจังหวัดชิบะ และนาย Tadahiro Nishi หัวหน้าสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองชิบะ โดยมีนายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโตเกียว เข้าร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานด้วย

ปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะผู้จัดงานร่วม (co-organizer) ได้ร่วมมือกับค่ายมวยวีระศักดิ์เล็ก มวยไทยยิม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มวยไทยในงาน ประกอบด้วยการสาธิต และจัด workshop ชาวญี่ปุ่นได้ทดลองเตะและต่อยมวยไทย การถ่ายรูปกับแชมเปี้ยนมวยไทยในญี่ปุ่น และการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ซึ่งมีผู้สมัครร่วมแข่งขันจำนวน 114 คน เป็นเยาวชน 46 คนและประชาชนทั่วไปอีก 68 คน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าทุกเพศทุกวัยอย่างล้นหลาม

ห้างสรรพสินค้า AEON Mall Makuhari Shintoshin ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวญี่ปุ่นและมีความตั้งใจจะจัดงานเทศกาลไทยเป็นกิจกรรมประจำปีของห้างต่อไป 
Back to the list