ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาชิกสภาจังหวัดคานางาวะและประธานสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สภาจังหวัดคานางาวะ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

20/03/2023

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นาย SHIKIDA Hiroaki ประธานสมาชิกสภาจังหวัดคานางาวะ และ ประธานสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สภาจังหวัดคานางาวะ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตที่ประสานงานการบริจาคชุดผจญเพลิงของเมืองโยโกฮามะให้กับ NGO ในไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งาน International Horticultural Expo 2027 ที่เมืองโยโกฮามะเป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จังหวัดคานางาวะ และการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo ระหว่างกัน โดยไทยอยู่ระหว่างหาเสียงสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ Specialized Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ตอย่างแข็งขัน
Back to the list