ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว

17/04/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยภรรยา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว โดยภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
Back to the list