ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดไซตะมะ

10/04/2023


  <p>เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ ที่พักสงฆ์ วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดไซตะมะ โดยภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมอย่างคับคั่ง</p>
Back to the list