ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวร่วมงานเลี้ยงรับรองแนะนำประธานเจโทรคนใหม่

30/05/2023

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อแนะนำนาย ISHIGURO Norihiko ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง Chairman และ CEO ขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) แทนนาย SASAKI Nobuhiko ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยมีคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นและผู้บริหารของเจโทรเข้าร่วมด้วยประมาณ 100 คน

เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อนาย ISHIGURO และกล่าวอำลานาย SASAKI ซึ่งมีความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดีในช่วงดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – ญี่ปุ่น กับผู้บริหารของ JETRO ที่รับผิดชอบกิจการในส่วนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยTags:   JETRO

Back to the list