ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฉลองการเปิดโรงแรม ASAI Kyoto Shijo

31/05/2023

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองฉลองการเปิดโรงแรม ASAI Kyoto Shijo ซึ่งเป็นโรงแรม Lifestyle ในเครือดุสิตธานี ณ จังหวัดเกียวโต และเป็นเครือโรงแรมของไทยแบรนด์แรกที่เปิดในประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะความโดดเด่นด้าน hospitality ความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และแนวคิดของโรงแรม ASAI (อาศัย) ซึ่งเน้นการพักแรมที่ผ่อนคลาย โรงแรม ASAI ยังจะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทย (Thainess) และกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเกียวโตต่อไป

ทั้งนี้ โรงแรม ASAI ตั้งอยู่ในย่าน Shijo Karasuma ของจังหวัดเกียวโต ถือเป็นศูนย์กลางความเจริญย่านหนึ่ง เน้นการตกแต่งในบรรยากาศที่ทันสมัยแต่เป็นกันเอง เหมาะกับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ และใกล้ชิดกับเสน่ห์ของท้องถิ่นญี่ปุ่น
Back to the list