ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

06/06/2023

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ASEAN-Japan Business Week 2023

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น และระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในญี่ปุ่นและมุมมองของญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศอาเซียนด้วย
Back to the list