ข่าวกิจกรรม


นาย GOTODA Masazumi ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดโทคุชิมะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

07/06/2023

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566นาย GOTODA Masazumi ผู้ว่าราชการจังหวัดโทคุชิมะ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวที่สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียว โดยการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นาย GOTODA เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 18พฤษภาคม2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดโทคุชิมะประสงค์จะผลักดันการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดโทคุชิมะ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคชิโกกุกับประเทศต่าง ๆ มากขึ้นโดยเอกอัครราชทูตมีความเห็นว่า ทุกจังหวัดในภูมิภาคชิโกกุมีเสน่ห์ทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวไทยเริ่มสนใจไปเที่ยวมากขึ้น จึงหวังว่าการเปิดเส้นทางการบินระหว่างไทยกับจังหวัดโทคุชิมะจะประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยในปัจจุบัน มีบริษัทจากจังหวัดโทคุชิมะไปดำเนินธุรกิจหรือลงทุนที่ประเทศไทย 11 บริษัท ใน 5 จังหวัด และมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในจังหวัดโทคุชิมะและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย
Back to the list