ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเดินทางเยือนจังหวัดยามากาตะระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566

28/06/2023

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 เอกอัครราชทูตสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์ และคู่สมรส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดยามากาตะตามคำเชิญของสมาคมมิตรภาพไทยยามากาตะ

ในวันแรก เอกอัครราชทูตฯและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะMs. Mieko Yoshimura ผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ ณ ศาลากลางจังหวัดโดยได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจังหวัดยามากาตะ ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาความร่วมมือในด้านกีฬา การศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จากนั้น คณะได้เยี่ยมชม MachinakaMetaversซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่สื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์ Yamagata Shimbun โดยได้ทดลองประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองยามากาตะผ่านอุปกรณ์ VR ซึ่งรวบรวมไว้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองได้อย่างน่าสนใจโดยมีกำหนดฉายวิดีโอ VR ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตไทยเยือนยามากาตะด้วย

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญและงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมมิตรภาพไทย-ยามากาตะ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมยามากาตะแกรนด์ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายในโอกาสครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งสมาคม ภายใต้หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืนระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในสังคมยุคใหม่" โดยให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและความร่วมมือกับภาคเอกชนญี่ปุ่น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณนาย Koji Sagaeประธานสมาคมมิตรภาพไทย-ยามากาตะ และธนาคาร Shonaiสำหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดยามากาตะและประเทศไทย ทั้งนี้สมาคมฯ มีแผนจะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อแสวงหาความร่วมมืออื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566

ในวันที่สอง เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเชอร์รี่พันธุ์พิเศษของจังหวัดยามากาตะ และเดินทางไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยยามากาตะเพื่อเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (INOEL) บ้านอัจฉริยะMIRAI Smart Houseและศูนย์วัสดุอินทรีย์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยามากาตะมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุพลาสติกรวมถึงวัสดุประเภทเรซินโพลิเมอร์และวัสดุอินทรีย์และมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดังล่าวมาใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลัยร่วมมือกับ บ.Alphatech Co., Ltd. ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยYamagata University เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีการเจลลาติไนซ์เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนอาหารและปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกในระหว่างการเยี่ยมชมคุณอาภากรทองมีเพชรนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาเอกได้บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยยามากาตะได้ร่วมมือกับธนาคารShonaiผ่านข้อตกลงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและวิชาการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยามากาตะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย16 แห่ง
Back to the list