ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!”

27/06/2023

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!” ซึ่งจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ณ โรงแรม Nagoya Marriott Associa เมืองนาโกยา

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ รวมถึงความสำคัญของการลงทุนจากญี่ปุ่นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อไทยและญี่ปุ่นได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และได้กล่าวถึงความโดดเด่นของเมืองนาโกยาในด้านอุตสาหกรรมและที่ตั้ง รวมทั้งหวังว่านักลงทุนจากนาโกยาและเมืองใกล้เคียงจะสนใจไปลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
Back to the list