ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.)

14/07/2023

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นายฤทธานุภาพ ถาวร นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน สนทญ. รุ่นที่ 83 และพิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการสมาคม สนทญ. รุ่นที่ 84 จำนวน 300,000 เยน โดยนายณรงค์ทัศน์ ธัญญเวทย์ นายกสมาคมฯ รุ่นที่ 84 เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2566-2567ซึ่งในโอกาสนี้ นายกสมาคมฯ รุ่นที่ 83 ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงปี 2565-2566 ที่ผ่านมา และนายกสมาคมฯ รุ่นที่ 84 ได้แถลงวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินกิจกรรมในปี 2566-2567

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตือนภัยมิจฉาชีพจ้างงานเพื่อทำงานผิดกฎหมายในญี่ปุ่นและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรญี่ปุ่น” โดยคณะตำรวจนครบาล กรุงโตเกียว โดยมีผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาทางกฎหมายของญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาไทยได้รับข้อมูลแนวทางการป้องกันและเพิ่มความระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ การทำงานพิเศษที่ถือว่าเข้าข่ายการทำความผิดอาชญากรรม ได้แก่ การขายหรือส่งต่อให้ผู้อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ บัตรเงินสด บัญชีธนาคาร การใช้บัตรเครดิตของผู้อื่น การรับพัสดุของผู้อื่น การรับจ้างส่งต่อพัสดุต่าง ๆ การให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่พำนักในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย (overstay) การครอบครองสารเสพติด ยากระตุ้น กัญชา โคเคน เฮโรอีน ยาอี ยาไอซ์ สารเสพติดต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของญี่ปุ่น เช่น ห้ามขับขี่ยานพาหนะภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากดื่มสุรา ห้ามใส่หูฟังขณะขับขี่ยานพาหนะ ห้ามกางร่มในขณะขี่จักรยาน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และคลิปสั้น เรื่อง “Downward Spiral” เกี่ยวกับการเตือนภัยมิจฉาชีพจ้างงานเพื่อทำงานผิดกฎหมายในญี่ปุ่นได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EAtg-UlUklM


เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรญี่ปุ่น
Back to the list