ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียน Kodomo Edu International รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย

25/07/2023

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวให้การต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียน Kodomo Edu International เขตเมะกุโระ กรุงโตเกียว จำนวน 10 คน ซึ่งได้เดินทางมาเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและการใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่ได้ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และรู้สึกประทับใจที่นักเรียนรับฟังการบรรยายรวมทั้งสอบถามด้วยความสนใจ 

การเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ของนักเรียนโรงเรียน Kodomo Edu International ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน เช่น ไทยและมาเลเซีย
Back to the list