ข่าวกิจกรรม


กลุ่มแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ “Nikko Seifu Juku” เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

21/07/2023

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ต้อนรับสมาชิกของกลุ่มแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ "Nikko Seifu Juku" เมืองนิกโก จังหวัดโทชิกิ และสมาชิกของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียว MIS (Multilateral Interaction with Students) รวมทั้งหมด 27 คน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวบรรยายแนะนำสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทยในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยนายKAWAI Masao ประธานของกลุ่มNikko Seifu Juku ได้กล่าวถึงความคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป 
Back to the list