ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Kokushikan

20/07/2023

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Kokushikan วิทยาเขต Setagaya จำนวนกว่า 300 คนในหัวข้อ "The Past and Future of Japan – Thailand Relations; Expectations for the Next Generation of Japanese Youth" โดยก่อนเริ่มการบรรยายพิเศษ ศ. SUKEGAWA Seiya และคณะอาจารย์ได้นำชมสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงอาคาร Maple Century ซึ่งมีมุมจัดแสดงผลงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยในกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำเยี่ยมชมหอฝึกซ้อมยูโดซึ่งเป็นกีฬาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังได้มีโอกาสทักทายและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ ศ. SATO Keiichi อธิการบดี

มหาวิทยาลัย Kokushikan เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2460 มีทั้งหมด 5 วิทยาลัยเขตมีชื่อเสียงทั้งด้านการศึกษาและกีฬาโดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนทีมชาติญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับโลกจำนวนมากมีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับสูงครบครัน ศิษย์เก่าที่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ชนะการแข่งขันระดับโลกได้กลับมาฝึกสอนให้กับนักศึกษาปัจจุบันด้วย เช่น นักกีฬายูโด เหรียญทองโอลิมปิก (นาย SUZUKI Keiji) ฯลฯ ปัจจุบันมีนักศึกษาชาวไทย 1 คน กำลังศึกษาอยู่ในคณะเอเชียศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Asia 21) 
Back to the list