ข่าวกิจกรรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ Nihongo Partners ของ Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

15/08/2023

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 Dr. SATO Yuri รองประธานบริหารองค์กร Japan Foundation ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ Nihongo Partners ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

Nihongo Partners เป็นโครงการส่งชาวญี่ปุ่นไปยังประเทศอาเซียน จีน และไต้หวัน เพื่อช่วยสนับสนุนการสอนภาษาญี่ปุ่นของครูท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ โดยตั้งแต่ ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 10 ปี มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน สำหรับประเทศไทย ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 มี Nihongo Partners รุ่นที่ 10 จำนวน 48 คน โดยผู้แทน 2 คนจากรุ่นที่ 10 ได้รายงานผลกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว โดยตรง

โครงการ Nihongo Partners ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศเป็นอย่างดีรวมทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนด้วย
Back to the list