ข่าวกิจกรรม


การจัดกิจกรรม “จิตอาสาเพื่อพัฒนาทัศนียภาพริมแม่น้ำเมกุโระ” วันที่ 16 สิงหาคม 2566

16/08/2023

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย และคู่สมรส ประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง บริเวณริมแม่น้ำเมกุโระ เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
Back to the list