ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวเปิดงานเลี้ยงประจำปี Japan-Thailand Business Forum

31/07/2023

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกล่าวเปิดงานเลี้ยงประจำปี Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ณ Sumitomo Kaikan

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือจาก JTBF ที่มีให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเสมอมา รวมถึงการช่วยสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนไทยในประเทศญี่ปุ่นในงาน Networking Reception ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาTags:   JTBF, JTBF Party

Back to the list