ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา JTECS

01/08/2023

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาหัวข้อ "Reshaping a new Japan-Thai relationship: Expectations from Thailand, the direction Japan should take, and the role of JTECS” ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) ในรูปแบบออนไลน์

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรที่เข้าร่วม ได้แก่ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย นางอรทัย อิอิจิม่า เลขานุการเอก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตฯ Professor SUKEGAWA Seiya จาก Kokushikan University, Mr. KUWATA Hajime ประธาน JTECS และ Professor ONO Izumi จาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

ผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/live/InmM4B568lU?feature=share
Back to the list