ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย ครั้งที่ 25

10/07/2023

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี สมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย ครั้งที่ 25 ณ โรงแรม Kawagoe Princeเมืองไซตามะ โดยนายร่มเดชฯ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ข้อมูลทางเศรษฐกิจของไทยและความคาดหวังในการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่มีต่อไทย" และได้กล่าวขอบคุณสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทยและกลุ่มคนไทยในไซตามะที่มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและจังหวัดไซตามะมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง นายฮาระ โทชินะริ นายกสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทยกล่าวถึงเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างญี่ปุ่นและไทยผ่านความความร่วมมือในระดับประชาชนซึ่งสมาคมได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมเมื่อปี พ.ศ. 2542
Back to the list