ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS

01/08/2023

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange : Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation ที่อาคาร Kikai Shinko Kaikan กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center (JICE) โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษา 7 คนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1. นางสาวกุลภรณ์ สาแก้ว 2. นางสาวฐาปวีย์ ศรีจันทอง 3. นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ 4. นางสาวพรปวีณ์ ม้วนหรีด
5. นายนพดร เกิดมาก 6. นางสาวสุภาวดี ทองคำ และ 7. นางสาวอัจฉรา แดงตาด

ผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2022 ได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ฉลองครบรอบ 50 ปี ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทิศทางในอนาคต” ก่อนจะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 25 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2566

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยการพักโฮมสเตย์ที่บ้านของชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่น และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัดโฮโคจิ จ.อาโอโมริ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า จ. ไอจิ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ และพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดโทจิกิ

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้แนะนำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันต่อไป
Back to the list