ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะ “Nakamaru Shinwa Chokai”

23/08/2023

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนาย Tsuchikawa ประธานกลุ่ม Nakamaru Shinwa Chokai พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นผู้อาศัยในชุมชน Nakamaru ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมประมาณ 30 คน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และประวัติความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” เมื่อปี 2565 หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตและต้อนรับคณะด้วยอาหารว่างแบบไทย ๆ

กลุ่ม Nakamura Shinwa Chokai ประกอบด้วยสมาชิกชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในชุมชน Nakamaru ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในแต่ละปีกลุ่ม Nakamura Shinwa Chokai จะจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดงานเทศกาลซึ่งจะมีขบวนแห่ศาลเจ้า (โอมิโคชิ) มายังสถานเอกอัครราชทูตด้วย
Back to the list