ข่าวกิจกรรม


คณะสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย สมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

24/08/2023

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทยของสมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ นำโดยนาย SHIKIDA Hiroaki ประธานสมาคมฯ และนาย KAMEI Takatugu ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ และรองประธาน สจ. คานากาวะ เข้าร่วมเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ และกล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และเอกอัครราชทูตฯ สำหรับความช่วยเหลือและความร่วมมืออย่างดียิ่งเสมอมานับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อปี 2555

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จังหวัดคานากาวะ ซึ่งรวมถึงความสำเร็จของความร่วมมือล่าสุดในการดำเนินการมอบอุปกรณ์ผจญเพลิงจากสำนักงานดับเพลิงของเทศบาลเมืองโยโกฮามะ ให้กับมูลนิธิดวงประทีปที่ประเทศไทยโดยเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทยของสมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ จัดตั้งขึ้นเมื่อมิถุนายน 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยนาย SHIKIDA Hiroaki สจ. คานากาวะ ได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มตั้งแต่นั้นมา 
Back to the list