ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกช่อฟ้ามหากุศล ณ วัดพุทธาราม เมืองสัตเตะ จังหวัดไซตามะ

03/09/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา/กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีงานยกช่อฟ้ามหากุศล ณ วัดพุทธาราม เมืองสัตเตะ จังหวัดไซตามะ (ที่อยู่ 1316-1 Kamiyoshiba, Satte-shi, Saitama-ken, Japan 340-0121) ซึ่งเป็นสาขาที่สองของวัดพุทธารามในประเทศญี่ปุ่น ถัดจากวัดพุทธาราม ที่เมืองฟุคายะจังหวัดไซตามะ

พิธียกช่อฟ้าวัดพุทธาราม เมืองสัตเตะ ในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากพระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและญี่ปุ่นกว่า 250คน เข้าร่วมงาน
Back to the list