ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ AKAGI Osamu ผู้ริเริ่มโครงการจัดทำพจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นฉบับปรับปรุง

14/09/2023

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ AKAGI Osamu อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศโอซากา และนาย KITAYAMA Teisuke ที่ปรึกษาบริษัท Sumitomo-Mitsui Banking Corporation ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน Japan-Thailand Association (JTA) และ Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ที่ร่วมจัดทำพจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

"พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น" ฉบับแรกรวบรวมโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ TOMITA Takejiro แห่งมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศโอซากา โดยตีพิมพ์ในปี 2530 และเป็นหนึ่งในพจนานุกรมที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ศึกษาด้านภาษาไทย

โดยที่พจนานุกรมฉบับแรกดังกล่าวไม่มีวางจำหน่ายแล้วเนื่องจากหมดคลังสินค้า ประกอบกับเห็นว่า มีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้พจนานุกรมใช้งานได้ง่ายขึ้น และให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับยุคสมัย ดังนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ AKAGI Osamu จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงพจนานุกรมขึ้นในปี 2560 เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจาก JTA และสำนักพิมพ์ Mekong Co., Ltd. และสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการตีพิมพ์พจนานุกรมฉบับปรับปรุงนี้ โดยเชื่อมั่นว่า พจนานุกรมดังกล่าวจะช่วยให้คนญี่ปุ่นเข้าใจประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

สามารถหาซื้อพจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นฉบับปรับปรุงได้ที่ร้านหนังสือขนาดใหญ่ หรือทางออนไลน์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mekong-publishing.com/books/ISBN4-8396-0334-2.htm
Back to the list