ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับคณะหลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 4

04/09/2023

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ รุ่นที่ 4 (Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services หรือ ToPCATS) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น นโยบาย Cool Japan ของญี่ปุ่น ซึ่งใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และมีส่วนช่วยให้การส่งเสริมความนิยมชมชอบญี่ปุ่นไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายโดยนาย KAWADA Tadahiro ประธานบริษัท Kawada Technology ในหัวข้อ “Japan Society 5.0: How Technology and Robotics play a role in the Society?” และการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
Back to the list