ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่เมืองโยโกฮามะ จังหวัดคานากาวะ

25/08/2023

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนเมืองโยโกฮามะ จังหวัดคานากาวะ เพื่อศึกษาดูงานที่ Kyocera Minatomirai Research Center ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยหลักที่รวบรวมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน การสื่อสาร ยานยนต์ IoT รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ จากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมบริษัท Koei Shoji ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการรีไซเคิลอุปกรณ์ IT โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลมาตรฐานระดับสากล และถือเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัท Koei Shoji มีความสนใจไปลงทุนในประเทศไทยด้วย
Back to the list