ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารบริษัท Banpu Japan เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

05/09/2023

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นาย IDO Mitsuo, CEO บริษัท Banpu Japan และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสเอกอัครราขทูตฯ เกษียณอายุราชการ

ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบริษัท Banpu Japan บทบาทของบริษัทในจังหวัดฟูกูชิมะ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้หยิบยกในโอกาสต่าง ๆ ท้ายสุด เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของการรวมกลุ่มของภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่น และหวังว่าบริษัทจะเป็นหนึ่งในแกนนำช่วยผลักดันการรวมกลุ่ม แม้ในช่วงเริ่มต้นอาจมีความท้าทายอยู่บ้าง
Back to the list