ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเดินทางเยือนจังหวัดนากาโนะ

17/07/2023

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เมืองนากาโนะ จังหวัดนากาโนะ ตามคำเชิญของ Nagano Convention and Visitor Bereau

ในโอกาสดังกล่าว อัครราชทูตได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย OGIWARA Kenji นายกเทศมนตรีเมืองนากาโนะ และนาย SEKI Shoichiro รองผู้ว่าราชการจังหวัดนากาโนะ โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจังหวัดนากาโนะให้รอบด้านมากขึ้น รวมทั้งได้เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท "Marukome" ซึ่งบริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตมิโซะและเครื่องปรุงรสหลากหลายแขนงโดยบริษัท Marokome ส่งออกสินค้าขายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และมีคาเฟ่ Kojibijin จำหน่ายเครื่องดื่มจากข้าวโคจิหมัก (อามะสาเก) ทั่วประเทศไทยรวม 6 แห่ง

นอกจากนี้ อัครราชทูตยังได้เยือนวัด Zenkoji ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งรัฐบาลไทยได้มอบให้เมื่อปี พ.ศ. 2480 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
เมืองนากาโนะประสงค์จะส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวไทยมาท่องเที่ยวที่เมืองมากขึ้นโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น รถไฟสาย Rokumon จากสถานีเมืองคารุยซาวะไปยังเมืองนากาโนะ และศาลเจ้า Tokakushi ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นเส้นทางเดินเขาที่เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินเขาด้วย 
Back to the list