ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ออท.

24/08/2023

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นาย SAGAE Hiroji ประธานหนังสือพิมพ์ยามากาตะ และประธานสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์และภริยา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่ออำลาเอกอัครราชทูต และเยี่ยมชมต้นซากุระที่ได้มอบให้สถานเอกอัครราชทูต ที่สวนทำเนียบเอกอัครราชทูตด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองยามากาตะและประเทศไทย ซึ่งมีหลากหลายด้านและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้ในยามวิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้ สองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการเพาะปลูกต้นซากุระที่สามารถเติบโตได้ในไทย อันสืบเนื่องจากโครงการปลูกต้นซากุระที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมฯ ได้ไปปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ สมาคมฯ มีกำหนดการเดินทางไปไทยเพื่อเยี่ยมพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ในตอนท้ายนาย Sagae ได้มอบภาพที่ทำจากผ้าทอเมืองโยเนะซาวะ จังหวัดยามากาตะ เป็นของที่ระลึกให้แก่เอกอัครราชทูตและภริยา
Back to the list