ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS

11/09/2023

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ "JENESYS" Thai-Japan Agriculture Exchange for University Students and High School Studentsภายใต้หัวข้อการเกษตร ที่โรงแรม L Stay & Glowกรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center (JICE) โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมรวม 14 คนพร้อมด้วยผู้ดูแลโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยเข้าร่วมด้วย

กิจกรรมโครงการ "JENESYS" Thai-Japan Agriculture Exchange for University Students and High School Students เป็นโครงการส่งเสริมผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยการพักโฮมสเตย์ที่บ้านของชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่น และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดชิสึโอกะ ซึ่งหัวข้อการเกษตรนี้ ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มการเกษตร และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยของญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้แนะนำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตTags:   JENESYS, 2023

Back to the list