ข่าวกิจกรรม


นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาเป็นผู้แทน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานทำบุญครบรอบก่อตั้งวัด 10 ปี วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว

11/09/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบก่อตั้งวัด 10 ปี วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว และพิธีบำเพ็ญกุศลแด่บูรพาจารย์ผู้เมตตาและมีความสำคัญกับวัดพร้อมพบปะกับประชาชนชาวไทยในพื้นที่ โดยในงานนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 100 คน
Back to the list