ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต

15/09/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ได้นำคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยคณะกรรมการฯประกอบด้วยนางแสงเดือน อะราอิ เลขานุการ นางสายรุ้ง ทานากะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายยศพล วรประภาโส สมาชิกและผู้ประสานงาน และนางมายูมิ ไนโตะ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการฯได้รายงานสถานการณ์ความเป็นอยู่ของคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้ขอรับคำปรึกษากับTNJ โดยนางวีริน ทาเคดะ ประธาน TNJ ได้กล่าวขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของTNJ ซึ่งเป็นแรงผลักดันทำให้อาสาสมัครมีขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยในญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณที่TNJได้มีความเพียรพยายามเสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์เพื่อคนไทยในญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีให้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายต่อไป
DB query error.
Please try later.