ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกให้บริการกงสุลสัญจร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30ตุลาคม 2565 ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

30/10/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทย ในระหว่างงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ โดยได้ให้บริการงานหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่มารับบริการกว่า 170 ราย ทั้งนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา ได้เยี่ยมชมและพบปะกับคนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมให้คำปรึกษาแก่แรงงานไทยในพื้นที่

กิจกรรมกงสุลสัญจรที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่นนำโดยกลุ่ม Dek Thai Group มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มารับบริการ รวมถึงกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ที่ได้มาร่วมให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยและคู่สมรสชาวญี่ปุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Back to the list