ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมงานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 ณ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ

04/06/2023

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ได้มอบหมายให้นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต เข้าร่วมงานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 ที่เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มคนไทยในไซตามะ โดยมี นาย KAWAI Yoshiaki นายกเทศมนตรีเมืองคาวาโกเอะ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและการกีฬา หัวหน้าฝ่ายงานต่างประเทศเมืองคาวาโกเอะ รวมถึงนาย HARA Toshinori ประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย เข้าร่วมด้วย

ภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ การแสดงนาฎศิลป์ไทย การสาธิตการนวดแผนไทย โดยในวันดังกล่าวมีทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจและมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Back to the list