ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes ประจำปี 2566

05/10/2023

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes ” ที่ Roppongi Hills Café โดยเจ้าหญิงทาคามาโดะได้เสด็จเข้าร่วมในฐานะองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และนาง Yoko KAMIKAWA รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

นิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Welcoming Japan โดยนักการทูต 51 คนจาก 36 ประเทศและภูมิภาคส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดง

โครงการประกวดภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes" เป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายฝีมือนักการทูตและครอบครัวของนักการทูตที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2541 ภายใต้พระอุปถัมภ์ของเจ้าชายทาคามาโดะ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแบ่งปันความรู้สึกของนักการทูตที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น และสร้างความใกล้ชิดและความรู้สึกเป็นมิตรระหว่างนักการทูตและประชาชนชาวญี่ปุ่น
Back to the list