ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท Mitsubishi Motors เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาเอกอัครราชทูตฯ

14/09/2023

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารบริษัท Mitsubishi Motors นำโดยนาย TSUJI Noboru, Senior Executive Officer (ฝ่ายบรรษัทภิบาล) และนาย KOITO Eiichi ประธานบริษัท Mitsubishi Motors Thailand ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแสดงความขอบคุณและอำลาในโอกาสเอกอัครราขทูตฯ เกษียณอายุราชการ โดยมีนางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของบริษัทฯ ในประเทศไทย นโยบายรัฐบาลไทยและกระแสความนิยมรถ EV ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทย เอกอัครราชทูตฯ จึงได้ย้ำว่า ฝ่ายไทยและญี่ปุ่นควรร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบ และขอบคุณ Mitsubishi Motors ที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย ตั้งแต่เป็นผู้บุกเบิกการส่งออก จนมาถึงการเป็นฐานผลิตขนาดใหญ่ และจะร่วมขับเคลื่อนยานยนต์แห่งอนาคตต่อไป
Back to the list