ข่าวกิจกรรม


2013.11.24 งานลอยกระทง ณ จังหวัดฮิโรชิมะ

28/11/2013

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ซึ่งมีนาย Masahiro Nishikawa เป็นประธาน ณ โรงแรม Hotel Century 21 จังหวัดฮิโรชิมะ มีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมากกว่า 200 คน ภายในงานได้มีการจัดแสดงนาฏศิลป์และการแสดงดนตรีโดยตัวแทนผู้ฝึกงานชาวไทยที่เดินทางมาฝึกงานที่โรงงาน 4 แห่งในเครือบริษัท Nishikawa Rubber เป็นเวลา 3 ปี นอกจากนี้ ยังมีการจับสลากของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน และรำวงร่วมกัน

hiroshima01hiroshima02
hiroshima05hiroshima06
hiroshima03hiroshima04
hiroshima07hiroshima08


  
Back to the list