ข่าวกิจกรรม


พิธีสงฆ์และสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ต.ค. 2566

09/10/2023

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีสงฆ์และสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ต.ค. 2566 ณ วัดอิ่มบุญ ธัมมาราม กรุงโตเกียว โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธี รวมประมาณ 50 คน
Back to the list