ข่าวกิจกรรม


2013.08.13 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว

19/08/2013

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนาย Ahmed Araita Ali เอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว โดยจิบูตีแสดงความประสงค์จะซื้อข้าว 100% parboiled rice (ข้าวนึ่ง)จากไทย จำนวน 1 แสนตันต่อปีตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 จนถึงปี 2560 เพื่อบริโภคในประเทศ และเพื่อส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิ เอธิโอเปียและซูดาน นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคธุรกิจของสองประเทศและเชิญชวนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในอู่ซ่อมเรือที่จิบูตีซึ่งเป็นช่องทางสัญจรของเรือจำนวนมาก รวมทั้งลงทุนในกิจการเขตปลอดภาษีของจิบูตี เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้าของจิบูตีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป  รวมทั้งใช้จิบูตีเป็น hub เชื่อมต่อไปยังประเทศแอฟริกาและอาหรับอื่นๆ

in_page
Back to the list