ข่าวกิจกรรม


พิธีสงฆ์และสวดพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ต.ค. 2566

13/10/2023

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีสงฆ์และสวดพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ต.ค. 2566 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธี รวมประมาณ 50 คน
Back to the list