ข่าวกิจกรรม


การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์การเก็บขยะบริเวณสถานีรถไฟ Oimachi เขตชินากาวะ”

17/10/2023

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย และคู่สมรส ประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง บริเวณสถานีรถไฟ Oimachi เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
Back to the list