ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23/10/2023

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธาน และมีกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น ข้าราชการและคู่สมรส ผู้แทนนักเรียนไทยในเมืองนาโกยา และชาวญี่ปุ่นที่มีความผูกพันกับ ปทท. เช่น นาย MITSUBAYASHI Noritada, Chairman of Yamamori Company Limited และภริยา ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Back to the list