ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย 2023 ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา

14/10/2023

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย 2023 ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ร่วมกับนาย MIWA Yoshihiro กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาโกยา และประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย 2023 พระ MURAKAMI Enryu ผู้แทนคณะสงฆ์วัดนิตไตจิ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฯ นาย HAYASHI Masahiro รองผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ และนาย KAWAMURA Takashi นายกเทศมนตรีเมืองนาโกยา

งานเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย ณ วัดนิตไตจิ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ภายในงานมีคูหาอาหารและสินค้าจำนวนรวม 46 คูหา รวมทั้งมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นมากมาย เช่น การสาธิตมวยไทย นาฏศิลป์ไทย พิธีชงชา การนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองท้องถิ่น ในงานนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กับสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาโกยา ร่วมกันออกคูหานิทรรศการแนะนำ “มังคุดไทย” โดยนาย OMURA Hideaki ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้มาเยี่ยมคูหาด้วย ตลอดทั้ง 2 วันมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 20,000 คน สะท้อนให้เห็นความใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทย-ญี่ปุ่น

วัดนิตไตจิ (แปลว่าวัดญี่ปุ่น-ไทย) เป็นสัญลักษณ์สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ทางประวัติศาสตร์ การทูต และพุทธศาสนา ระหว่างไทยและญี่ปุ่นกว่า 100 ปี วัดนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2447 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อปี 2530 ได้มีการสร้างพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อประดิษฐานในบริเวณวัดเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 100 ปีระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ด้วย อนึ่ง วัดนิตไตจิเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่เป็นศูนย์รวมของทุกนิกาย โดยจะให้แต่ละนิกายหมุนเวียนเข้ามาดูแลวัด จึงไม่ขึ้นกับศาสนาพุทธนิกายใด

Link วัดนิตไตจิ https://www.nittaiji.or.jp/
Back to the list