ข่าวกิจกรรม


2013.06.30 เอกอัครราชทูตร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-ญี่ปุ่น จัดโดย Yum! Yam! SOUL SOUP KITCHEN

03/07/2013

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-ญี่ปุ่น จัดโดยกลุ่ม NPO Yum! Yam! SOUL SOUP KITCHEN ซึ่งได้จัดกิจกรรมโดยนำผักและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่น ซึ่งผักบางชนิดไม่มีในประเทศไทย มาประยุกต์ในการประกอบอาหารไทย และให้ผู้ที่สนใจได้ลองรับประทาน นอกจากนี้ ในงานยังมีการสาธิตแกะสลักไทยด้วย มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 120 คน

เอกอัครราชทูตได้กล่าวชื่นชมการทำงานของกลุ่มฯ ซึ่งใช้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารไทย-ญี่ปุ่นมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

กลุ่ม NPO Yum! Yam! SOUL SOUP KITCHEN จัดตั้งโดยกลุ่มคนญี่ปุ่นที่มีความสนใจในประเทศไทย โดยได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ผ่านการทำอาหารไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นของญี่ปุ่น
Back to the list