ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลชินเก็นโค ณ จังหวัดยามานาชิ

29/10/2023

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลชินเก็นโค งานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดยามานาชิ ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดยามานาชิ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบกับนาย NAGASAKI Kotaro ผู้ว่าราชการจังหวัดยามานาชิ และได้หารือข้อราชการกับนาย OCHIAI Naoki อธิบดีกองวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และนาย OKUBO Masanao ผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตรของจังหวัดฯ เรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรระหว่างประเทศไทยและจังหวัดยามานาชิ 
Back to the list